AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS


Llegeixi detingudament el present document. El mateix es constitueix com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i l'ús de la web de Maria Yaiza Ibáñez Suriol, responsable de MADIBASHOP, situada en la URL www.madibashop.com (d'ara endavant el “Lloc web”). També responsable dels dominis: www.madibashop.es, www.madibashop.com , www.madibashop.com
L'accés, navegació i utilització d'aquesta pàgina web implica pel seu costat l'acceptació expressa de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat a aquest efecte.

El seu compliment serà exigible respecte a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.1. DADES IDENTIFICATIVES:


En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE),, a continuació es reflecteixen les següents dades:
MARIA YAIZA IBAÑEZ SURIOL amb DNI: 47725899W, correu electrònic de contacte: info@madibashop.com i telèfon: 601715109 és titular de l'empresa Madibashop, a partir d'ara “Madibashop”
Totes les compres que es realitzin en www.madibashop.com estan subjectes a les següents Condicions Generals i a la Llei 7/1998, de 13 d'abril sobre Condicions Generals de la Contractació. Aquestes vendes estan regulades per la llei 34/2002 d'11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ:


Les presents condicions regulen l'accés als continguts i tots els Serveis i productes oferts per MADIBASHOP a través del seu Lloc web, així com la utilització d'aquests per part dels Usuaris. No obstant això, MADIBASHOP es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.
L'accés i/o ús d'aquest portal de MADIBASHOP atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions / termes generals d'ús aquí reflectides. Les citades condicionis/termes seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d'obligat compliment.3. ÚS DEL PORTAL:


MADIBASHOP proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a MADIBASHOP als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que MADIBASHOP ofereix a través del seu portal i a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MADIBASHOP, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. MADIBASHOP es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MADIBASHOP no serà responsable de les opinions abocades.4. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL:


MADIBASHOP és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips i qualsevol altre signe distintiu, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MADIBASHOP. Tots els drets reservats. en virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, còpia, eliminació, alteració i/o modificació, ben parcial o total, temporal o definitiva, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l'autorització de MADIBASHOP, amb propietat de la patent corresponent en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial titularitat de MADIBASHOP. L'usuari podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en les pàgines de MADIBASHOP.5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:


MADIBASHOP no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, derivats de la contractació, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.5.1. DISPONIBILITAT, CONTINUÏTAT I UTILITAT DE LA WEB
MADIBASHOP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web. MADIBASHOP tampoc garanteix la utilitat de la Web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal•libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web, accedir a les diferents pàgines que formen la Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.
MADIBASHOP exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fal•libilitat de la web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines de la web des de les quals es presten els serveis.


5.2. PRIVACITAT I SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE LA WEB
Malgrat haver adoptat les corresponents mesures de seguretat, MADIBASHOP no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats mitjançant activitats il•lícites no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Clients/Usuaris fan de la Web.
MADIBASHOP exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan de la web.


5.3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS DE LA WEB
Malgrat haver adoptat les corresponents mesures de seguretat MADIBASHOP no pot garantir l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
MADIBASHOP exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts de la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
MADIBASHOP no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web i els Serveis de conformitat amb el present Avís Legal i, en el seu cas, amb els Contractes i altres documents que resultin d'aplicació, ni que ho facin de manera diligent i prudent. MADIBASHOP no garanteix la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Clients/Usuaris.
MADIBASHOP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deures a la utilització de la web i dels serveis per part dels clients/usuaris o que puguin deures a una falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els clients/usuaris proporcionen a altres clients/usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un CLIENT/usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la web.


MADIBASHOP no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels Serveis o de la informació que presti a través del Lloc web. En conseqüència, MADIBASHOP no garanteix ni es fa responsable de:
a) la continuïtat dels continguts del Lloc web;
b) l'absència d'errors en aquests continguts o productes;
c) l'absència de virus i/o altres Components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra;
d) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de Seguretat que s'adoptin en aquest;
e) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc web;
f) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que MADIBASHOP estableixen en el Lloc web o mitjançant la vulneració dels sistemes de Seguretat del Lloc web.


No obstant això, MADIBASHOP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres Components nocius als Usuaris.
MADIBASHOP es reserva el dret a interrompre l'accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es prestin a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de Seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, que podran sofrir la pèrdua, si és el cas, de la informació emmagatzemada en els diferents Serveis.
MADIBASHOP no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels Serveis i productes del Lloc web, així com de qualsevol altre material del Lloc web, infringint els drets de propietat intel•lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a MADIBASHOP perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MADIBASHOP pugui sofrir a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmesa per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin aplicable.


6. MODIFICACIONS:


MADIBASHOP es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.7. ENLLAÇOS:

En el cas que en la web es disposessin d'enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, se subministren exclusivament com una utilitat per a l'usuari, MADIBASHOP no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MADIBASHOP assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
L'usuari serà l'únic responsable si accedeix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a aquesta Web. L'usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs vinculats.8. DRET D'EXCLUSIÓ:

MADIBASHOP es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.9. GENERALITATS:


MADIBASHOP perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:


MADIBASHOP podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


11. COM CANCEL•LO EL MEU COMPTE:


Si vols cancel•lar el teu compte de MADIBASHOP has de posar-te en contacte amb l'equip de suport utilitzant l'email del teu compte MADIBASHOP. Si us plau, indica en el contingut del mail que es tracta d'una sol•licitud de baixa i procedirem amb la cancel•lació. Podràs reactivar el teu compte de MADIBASHOP per aquesta mateixa via. T'agraïm que amb la finalitat d'accelerar el procés de baixa, finalitzis els processos de contractació que estiguessin en curs.12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:


La prestació del servei del portal i les presents condicions generals d'ús del portal es regeixen per la llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):
La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.


13. POLÍTICA DE PRIVACITAT


La Política de privacitat del Lloc web queda determinada pel que s'estableix en el document de POLÍTICA DE PRIVACITAT.