Despeses d'enviament GRATUÏTES per a comandes superiors a 100€ COMPRA ARA

DRET DE DESISTIMENT

El client té un dret de desistiment per llei pel qual podrà posar-se en contacte amb MADIBASHOP a través del correu electrònic info@madibashop.com i desistir de la compra en un termini no superior a catorze 14 dies naturals, comptats a partir de la recepció del producte.

Després de notificar a MADIBASHOP el seu desig de desistiment, el client haurà d'enviar el producte en perfecte estat i en el seu embalatge original juntament amb una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, sent a càrrec del client el cost directe de devolució del producte. Si el producte no es retorna en perfecte estat i sense usar, MADIBASHOP es reserva el dret a no reemborsar l'import corresponent.

Aquest desistiment es farà de conformitat amb les instruccions que MADIBASHOP indiqui al client en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment.

El client haurà de retornar el producte en el termini màxim de catorze 14 dies naturals.

El desistiment comporta la devolució de l'import del producte pagat, mentre que les despeses d'enviament seran assumits pel client.

No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el producte no estigui en perfecte estat.

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

LA DEVOLUCIÓ

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a MADIBASHOP sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

La devolució comporta la devolució de l'import del producte pagat, mentre que les despeses d'enviament seran assumits pel client.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari. MADIBASHOP podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte i comprovar que es troba en perfectes condicions.

Si el client desitja presentar una reclamació en MADIBASHOP pot fer-ho per correu postal a l'atenció de Yaiza Ibáñez Suriol en l'adreça: carrer ESCORIAL 22, 08024, BARCELONA o a través del correu electrònic info@madibashop.com.Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

header img

Header 1

header img

Header 2

header img

Header 3

header img

Header 4